Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 47/7-12-2010) του προσωπικού εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας ( εκτός ΑΕΕΧΠΛ και βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Ν. Καρβάλης)

2010-12-08 14:48