Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 44/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ Ελαστικού όλης της χώρας