Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 43/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου - Αμυλοσακχάρου - Φρουκτολίνης όλης της χώρας