Σ.Σ.Ε. 2-12-2010 (Π.Κ. 41/3-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Θυρωρών και καθαριστριών πολυκατοικιών και μεγάρων όλης της χώρας

2010-12-06 14:18