Σ.Σ.Ε. 23-12-2010 (Π.Κ. 4/20-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης ετών 2010-2011