Σ.Σ.Ε. 21-10-2010 (Π.Κ. 38/15-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών - τριων, Εκφωνητών - τριων και Χειριστών - τριων σταθμών βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας