Σ.Σ.Ε. 14-9-2010 (Π.Κ. 33/19-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας