Σ.Σ.Ε. 15-9-2010 (Π.Κ. 32/19-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανοδηγών και γεωτρυπσνιστών μηχανημάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας