Σ.Σ.Ε. 2-8-2010 (Π.Κ. 30/4-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Χανίων

2010-10-05 19:52