Σ.Σ.Ε. 14-3-2011 (Π.Κ. 24/6-5-2011)των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για τα έτη 2010-2011-2012

2011-05-11 10:00

Σ.Σ.Ε. 14-3-2011 (Π.Κ. 24/6-5-2011)των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για τα έτη 2010-2011-2012