Σ.Σ.Ε. (8-9-2010) (Π.Κ. 23/9-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

2010-09-20 17:51

 

            (Π.Κ. 23/9-9-2010)