Δ.Α. 3/2011 (α/α 1 Επιχειρησιακές) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

2011-05-05 10:35

Δ.Α. 3/2011 (α/α 1 Επιχειρησιακές) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ