Δ.Α. 5/2011 (Π.Κ. 3/14-2-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας