ΣΣΕ Δ.Α. 43/2010 (Π.Κ. 25/7-10-2010)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας Χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

2010-10-07 19:07