ΣΣΕ Δ.Α.39/2010 (Π.Κ. 22/30-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με Εθνική εμβέλεια (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.)