ΣΣΕ Δ.Α. 38/2010 (Π.Κ. 23/30-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με Εθνική εμβέλεια (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.)