ΣΣΕ Δ.Α. 37/2010 (Π.Κ. 24/7-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποινδήποτε εργοδότη όλης της χώρας