Δ.Α. 10/2011 (Π.Κ. 6/5-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

2011-04-11 11:44

Δ.Α. 10/2011 (Π.Κ. 6/5-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας