Δ.Α. 51/2010 (Π.Κ. 27/23-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.

2010-11-24 16:19