Σ.ΕΠ.Ε. Προγραμματισμός δράσης Α’ τετραμήνου Επιθεωρητών Εργασίας

2011-02-08 14:39

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011


Θέμα: Προγραμματισμός δράσης Α’ τετραμήνου Επιθεωρητών Εργασίας


Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το έτος 2011, σχεδιάζεται η διενέργεια ειδικών στοχευόμενων δράσεων κατά το Α’ τετράμηνο του έτους σε τομείς, που με βάση τα τηρούμενα στις υπηρεσίες στοιχεία, παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσμετρώντας την παραβατικότητα ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, τους ελέγχους που διενεργήθησαν το 2010 και άλλες σχετικές παραμέτρους.
Ειδικότερα, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές έχουν εντάξει στον προγραμματισμό αυτό κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως: βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χημικές βιομηχανίες, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, κομμωτήρια, κέντρα περιποίησης νυχιών, παιδότοπους, δικηγορικά γραφεία, συνεργεία – βενζινάδικα – πλυντήρια αυτοκινήτων και πάρκινγκ, φροντιστήρια για μαθητές και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, γραφεία τελετών και συναφών δραστηριοτήτων, εταιρείες ανακύκλωσης, ιχθυοτροφεία – ιχθυοκαλλιέργειες.
Η Τεχνική και Υγειονομική Επιθεώρηση, εκτός των εντατικοποιημένων ελέγχων σε Τεχνικά Έργα και σε Υπεργολάβους, έχει συμπεριλάβει στη στοχοθεσία ειδικών δράσεων για το Α’ τετράμηνο του 2011 τους ελέγχους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, μεγάλες επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα κ.ά. Στις ειδικές αυτές δράσεις έχουν, επίσης, συμπεριληφθεί οι έλεγχοι σε συνεργεία αυτοκινήτων, που θα γίνουν με βάση το υλικό και τις κατευθυντήριες οδηγίες της SLIC, καθώς, κατά τον αρχικό έλεγχο, θα γίνεται η αποτύπωση της κατάστασης και η ενημέρωση για θέματα κινδύνων από την έκθεση των εργαζόμενων σε επικίνδυνες ουσίες και τις προβλεπόμενες από την ειδική νομοθεσία υποχρεώσεις των εργοδοτών και κατά τον επανέλεγχο θα διαπιστώνεται ο βαθμός συμμόρφωσης. Τέλος, θα διεξαχθούν έλεγχοι σε υποκαταστήματα Τραπεζών, οι οποίοι θα
επικεντρωθούν στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 16/96, που αναφέρεται αφενός στις εξόδους κινδύνου και αφετέρου στην πυρανίχνευση και πυρόσβεση.
Η διενέργεια των στοχευόμενων ελέγχων θα έχει διάρκεια έως τις 29 Απριλίου και θα ακολουθήσει η σύνταξη εκθέσεων ανά τμήμα, που θα αναφέρει τα σχετικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των ελέγχων, προκειμένου να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης.

 

Πηγή Υπ. Εργασίας