Σημεία ομιλίας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Διαρκή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού

2011-07-21 15:41

    Στοιχεία για τα οφειλόμενα προς τα Ταμεία κατέθεσε στην Διαρκή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνης.

    Στην ενημέρωση που έγινε στα μέλη της Επιτροπής ο κ. Κουτρουμάνης αναφέρθηκε παράλληλα και στα μέτρα που εφαρμόζουν το Υπουργείο Εργασίας και οι ασφαλιστικοί φορείς προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα αλλά και να καταβάλλονται με συνέπεια οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

    Σε σχέση με τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ο Υπουργός ανέφερε ότι το πόσο οφειλών ανέρχεται στα 11 δις ευρώ για το σύνολο των Ταμείων, από το οποίο τα 6,2 δις ευρώ αφορούν στο ΙΚΑ, τα 3,7 δις ευρώ στον ΟΑΕΕ και το υπόλοιπο ποσό στα άλλα ταμεία.

    Το 2010 εισπράχτηκαν 940 εκ. ευρώ από τα οφειλόμενα παρελθόντων ετών, ενώ για το 2011 ο στόχος που έχει τεθεί είναι να εισπραχθούν πάνω από 1.150.000.000 ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή τα Ταμεία έχουν ενεργοποιήσει τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για όσους δεν προσέρχονται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με βάση τις τελευταίες ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις.

    Στα μέτρα που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής περιλαμβάνονται:

    - Η ενίσχυση του ΣΕΠΕ με ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή

    - Η ενεργοποίηση μεικτών κλιμακίων του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου να γίνεται αποδοτικός και στοχευμένος έλεγχος για τον εντοπισμό τόσο των ανασφάλιστων εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων που σημείωναν υψηλή παραβατικότητα στην εισφοροδιαφυγή.

    - Η ενοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων των ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ, η οποία επιταχύνεται και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του ερχόμενου Σεπτέμβρη.

    - Η εφαρμογή της κάρτας εργασίας προκειμένου να ελέγχεται ο χρόνος εργασίας στοχευμένα σε κλάδους με υψηλό ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας.

    - Η πληρωμή όλων των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του τραπεζικού συστήματος που ολοκληρώνεται ως διαδικασία εντός του Ιουλίου.

    - Η αναμόρφωση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης προκειμένου να καταπολεμούνται φαινόμενα όπου επιχειρήσεις εικονικά προσλαμβάνουν έναντι αμοιβής εργαζόμενους οι οποίοι όμως δεν απασχολούνται ποτέ στις επιχειρήσεις αυτές. Πρόκειται για 61 επιχειρήσεις όπου δηλώνουν ότι απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους προκειμένου να μπορούν να έχουν ένσημα ή να ανανεώνουν την άδεια παραμονής τους στη χώρα.

    Τέλος ο κ. Κουτρουμάνης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό που γίνεται με το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να τεθούν από κοινού μηχανισμοί στοχευμένου και αποτελεσματικού ελέγχου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.