Στατιστικά στοιχεία δράσης Σ.ΕΠ.Ε. έτους 2010

2011-02-01 18:38

  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ημερομηνία:   Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

 

Θέμα: Στατιστικά στοιχεία δράσης Σ.ΕΠ.Ε. έτους 2010

 

Εισαγωγή

Η ελεγκτική δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι η βασικότερη λειτουργία του και αποσκοπεί στην επίβλεψη και την επιβολή της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι κατά το έτος 2010 διενεργήθηκαν με βάση το πρόγραμμα δράσης που είχε καταρτισθεί στις αρχές του χρόνου, μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, στα πλαίσια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τη δραστηριότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά το 2010 συγκριτικά με τα αντίστοιχα των δύο προηγούμενων ετών.

 

Πεπραγμένα Κοινωνικής Επιθεώρησης

Όπως φαίνεται στον πίνακα I, παρά τη μείωση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε., παρατηρείται σημαντική αύξηση 8,85% του αριθμού των ελέγχων σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2009 και 8,63% σε σχέση με αυτή του 2008.

 

Σημειώνεται ότι, τόσο η αύξηση που παρουσιάζουν το 2010 οι εργατικές διαφορές 20.743, 20.326 το 2009 και 15.683 το 2008 (2,01% σε σχέση με το 2009 και 24,39% σε σχέση με το 2008) όσο και η αύξηση στα καταβληθέντα χρηματικά ποσά στους εργαζόμενους (18.313.574 το 2010, 17.356.967 το 2009 και 10.891.405 το 2008) μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας καταδεικνύουν τον ιδιαίτερα ενισχυμένο, από το τέλος του 2009, συμφιλιωτικό χαρακτήρα της Επιθεώρησης Εργασίας.  

 

Στον πίνακα II εξειδικεύονται ανά γεωγραφική περιφέρεια οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα ανάλογα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

 

Τέλος τα στοιχεία των πινάκων III, IV, V δίνουν την εικόνα  των εξελίξεων και των τάσεων στις εργασιακές σχέσεις κατά τα έτη 2009 και 2010. Στον πίνακα V παρουσιάζονται τα στοιχεία των νέων προσλήψεων και των μετατροπών των συμβάσεων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το 2010 σε αντιστοιχία με τα ανάλογα του 2009.

 

  • Το 2010 κατέθεσαν νέες συμβάσεις απασχόλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες 52.888 λιγότερες επιχειρήσεις, επίσης οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης παρουσιάζονται μειωμένες κατά 211.804 και ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 57.330 (67,50%) και 16.959 της εκ περιτροπής απασχόλησης, σε σχέση με το 2009.

 

  • Από τις καταγεγραμμένες επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης, προκύπτει ότι από τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις έχουν μετατραπεί από πλήρη σε μερική απασχόληση 5.573 αυξημένες σε σύγκριση με το 2009 και 2.302 (27,88%) αυξημένες όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση με συμφωνία εργαζομένου – εργοδότη και κατά 381 (4,61%) με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ