Δημοσιοποίηση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του έτους 2010

2011-04-16 11:42

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Θέμα: Δημοσιοποίηση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του έτους 2010

    Σας γνωρίζουμε τη δημοσιοποίηση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με την απορρέουσα από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας (άρθρ. 12, Ν. 2639/1998), αλλά και τις διεθνείς συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρ. 20 και 21, Δ.Σ.Ε. 81). Με την υπ’ αριθμ. 30479/29.03.11 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Έκθεση δημοσιεύεται προκειμένου να κοινοποιηθεί στις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται.
    Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε., στην οποία παρουσιάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προγραμματισμός του 2011, συντάχθηκε κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 του ιδρυτικού νόμου του Σώματος (ν. 2639/1998).
    Επί της έκθεσης έχει γνωμοδοτήσει θετικά σε ειδική συνεδρίαση την 16η Μαρτίου το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), του οποίου οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν συμπεριληφθεί στην υποβαλλόμενη έκθεση.
    Η Έκθεση Πεπραγμένων δημοσιοποιείται με πλήρη, αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα στοιχεία, προκειμένου να υπάρχει μια ακριβής εικόνα των εξελίξεων και των τάσεων στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Βασικός στόχος επίσης είναι να προγραμματιστούν έγκαιρα και ορθολογικά οι έλεγχοι του 2011, καθώς και άλλες δράσεις του Σ.ΕΠ.Ε., δεδομένου ότι η Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί ένα μηχανισμό αυτοάμυνας του Κράτους, ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, να εντατικοποιεί τους ελέγχους περισσότερο σε περιόδους κρίσης και να καθίσταται αρωγός των πολιτών και φρουρός των δικαιωμάτων του.
    Η αποστολή της σχετικής έκθεσης στους αποδέκτες που προβλέπονται πραγματοποιήθηκε με οπτικό δίσκο (cd) εκσυγχρονίζοντας την επικοινωνία, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και μειώνοντας δραστικά το κόστος.
    Το κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης http://www.yeka.gr (επιλογή από το μενού αριστερά Υπουργείο -> Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε.-> Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) προς ενημέρωση των πολιτών.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ