Σ.Σ.Ε. (22-9-2010) (Π.Κ. 26/23-9-2010) για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

2010-09-27 16:45

 

            (Π.Κ. 26/23-9-2010)