Δ.Α. 56/2010 (Π.Κ. 29/7-1-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας