Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία των ελέγχων Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2009

2010-07-09 15:03

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία των ελέγχων, που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε.) το πρώτο εξάμηνο (Ιανουάριος - Ιούνιος) του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, με το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων και ΦΠΑ να παρουσιάζει αύξηση 104%.

Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

 

 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2009

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2010

ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ

116.516.378 €

280.114.843 €

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

62.389

99.533

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

631.063.911 €

1.434.379.436 €

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.

17.628

10.123

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

143.254.131 €

105.372.986 €

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

627

189

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

4.398.673 €

15.077.464 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ

895.233.093 €

1.834.944.729 €

 

Εξάλλου, το Σ.Δ.Ο.Ε. κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι 30 Ιουνίου 2010 έχει πραγματοποιήσει 22.729 έλεγχους διακίνησης, 17.763 ελέγχους επιλεγμένων επιχειρήσεων και 1.410 ελέγχους παρελθόντων ετών σε επιχειρήσεις, από τους οποίους έχουν προκύψει τα εξής αποτελέσματα:

Έλεγχοι Διακίνησης από 01/01/2010 έως 30/06/2010

 

Έλεγχοι

Παραβάτες

Παραβάσεις

 

22.729

1.276

2.780

 

Έλεγχοι Επιλεγμένων Επιχειρήσεων από 01/01/2010 έως 30/06/2010

 
 

Ελεγχθείσες Επιχειρήσεις

Παραβάτες

Παραβάσεις

 

17.763

7.715

269.718

 

Έλεγχοι  παρελθόντων ετών από 01/01/2010 έως 30/06/2010

 
 

Ελεγχθείσες Επιχειρήσεις

Παραβάτες

Παραβάσεις

 

1.410

954

177.071

>>Υπουργείο Οικονομικών