Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία των ελέγχων Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2010.

2010-11-24 15:49

  

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία των ελέγχων, που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2009. Το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων που καταλογίστηκαν και το ύψος ΦΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 136%.

Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (κ.λ.π.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2009 – ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2010

 

 

ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2009

ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010

ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ

184.962.849 €

435.517.985 €

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ–ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

107.837 

191.786

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1.077.175.536 €

2.846.653.303 €

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.

30.267

18.319

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

208.246.839 €

167.672.618 €

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

804

897

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

42.486.104 €

120.944.142 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ

1.512.871.328 €

3.570.788.048  

 

ΑΠΟ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/10/2010

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

32.366

15.030

903.063

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

1.830

1.302

249.857

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

32.481

2.107

7.410