Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤ.Α.) ως Ανεξάρτητης Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.»

2010-02-04 17:49

Αθήνα, 04.02.2010 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κατέθεσε σήμερα στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, το σχέδιο νόμου «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤ.Α.) ως Ανεξάρτητης  Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.». Πρόκειται για μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης που γίνεται πράξη, μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη θωράκιση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας μας.

Όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου η στατιστική υπηρεσία της χώρας γίνεται ανεξάρτητη και δημιουργείται ένα νέο γνωμοδοτικό όργανο, το Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, διαμορφώνεται στη χώρα μας ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων και θεσμών γύρω από το Εθνικό Στατιστικό Σύστημα και εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανονισμοί ορθής πρακτικής, ώστε το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) να ενταχθεί αρμονικά στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

Στόχος είναι η θωράκιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών και στατιστικών δεδομένων που αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση της χώρας και αξιοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, αλλά και στην επιστημονική μελέτη και έρευνα.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια ακόμη μεγάλη τομή που ικανοποιεί την απαίτηση των Ελλήνων πολιτών και όλων των οικονομικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για έγκυρες, έγκαιρες, διαφανείς και χωρίς πολιτική κηδεμονία στατιστικές, αλλά και ένα ακόμη μέτρο που αποδεικνύει τη συνέπεια και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του προγράμματος και των δεσμεύσεων της.