Σημεία Ομιλίας της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα. Λούκας Τ. Κατσέλη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή με θέμα τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων»

2010-07-06 18:32

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων» συζητήθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2007, στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Κατά την ομιλία της στην Επιτροπή, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, τόνισε πως πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος.

Μάλιστα, όπως η ίδια επεσήμανε, η Κυβέρνηση συνεπής ως προς τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, δίνει, ουσιαστικά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μία δεύτερη ευκαιρία. Συμπληρώνοντας πως στις κρίσιμες συνθήκες  που βρισκόμαστε, η Πολιτεία έχει  μεγαλύτερο ακόμη χρέος να στηρίξει τους αδύναμους συμπολίτες μας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.  Και σε αυτό το χρέος ανταποκρίνεται με το παραπάνω σχέδιο νόμου.

Χαρακτηριστικά των δραματικών διαστάσεων του προβλήματος, υπήρξαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την ΥΠΟΙΑΝ: Η μείωση του ΑΕΠ και των εισοδημάτων, η αύξηση της ανεργίας, η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά. Ήδη τον Δεκέμβριο 2009 ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 7,7% έναντι 5% στο τέλος του 2008 και μόλις 4,5% στο τέλος του 2007. Οι καθυστερήσεις ανήλθαν στο 7,4% στα στεγαστικά (έναντι 5,3% το Δεκέμβριο 2008) και στο 13,4% στα καταναλωτικά δάνεια (από 8,2 το Δεκέμβριο 2008).

«Με τις ρυθμίσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Για πρώτη φορά η Πολιτεία δίνει στους υπερχρεωμένους πολίτες τη δυνατότητα να ζήσουν και να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς τα δυσβάστακτα βάρη των χρεών, που τους οδηγούν στο περιθώριο. Ταυτόχρονα, καθιερώνονται ασφαλιστικές δικλίδες τέτοιες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων και να ωφελήσουν πράγματι τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Σας καλώ, είπε η Υπουργός, όπως συνέβη πρόσφατα και στην περίπτωση  του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση  οφειλών των επιχειρήσεων, να προσφέρετε και σε αυτό το νομοσχέδιο την ευρεία κοινοβουλευτική υποστήριξη, που  απαιτείται για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην ελληνική κοινωνία: ότι, δηλαδή, η Πολιτεία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των δοκιμαζόμενων πολιτών που χρειάζονται τη στήριξή της».

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν με απόφαση του ειρηνοδικείου,  την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους  οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Ο  οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.

Στις ρυθμίσεις  του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία  τη δυνατότητα να  προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Το  σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και  πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την  υποβολή της αίτησης  στο δικαστήριο  όσο και μετά από  αυτή.

  • Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή  της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

  • Δικαστικός  συμβιβασμός

Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθεμένων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση  τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. Για το συμβιβασμό θα πρέπει πάντως να συμφωνούν οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του  και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

Επιπλέον, ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται,  αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για  χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση το εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του. Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν  όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

Η ακίνητη  περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για  να πληρωθούν χρέη προς τους πιστωτές. Όμως, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου,  για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους (εμφανίζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες των δύο μηνών), προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής  εκτέλεσης.

Η απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών επέρχεται  εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη  και έχει τηρήσει ο οφειλέτης  τις υποχρεώσεις της ρύθμισης. Η απαλλαγή είναι δηλαδή ανεξάρτητη από την εξυπηρέτηση του πρόσθετου  χρέους για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

>>Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας