Νέες ψηφιακές εφαρμογές για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης

2010-12-03 10:16

  

    Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 25, προϋπολογισμού 50 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στο χώρο της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

    Δεδομένης της κρισιμότητας των θεσμικών παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο τομέα και της ανάγκης για αναδιάρθωση των Δημόσιων Υπηρεσιών που αφορούν την Κοινωνική Ασφάλιση και την Εργασία, η οποία πρόκειται να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και την εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων, η συγκεκριμένη Πρόσκληση στοχεύει να συμβάλει σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια.

Πιο συγκεκριμένα, κύριοι στόχοι της Πρόσκλησης 25 είναι η δημιουργία ψηφιακών υποδομών, ικανών να εξασφαλίσουν:

 • Την ηλεκτρονική καταγραφή και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων
 • Την ηλεκτρονική παρακολούθηση και πληρωμή των οφειλόμενων εισφορών
 • Την ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων
 • Την ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών όταν μετακινούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • Τη δημιουργία «υπηρεσιών μιας στάσης» για ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, πιστοποιήσεις, παροχές και επιδόματα
 • Την εξοικονόμηση χρόνου και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στα αιτήματα ενημέρωσης των συναλλασσομένων
 • Τη στήριξη της εργασίας, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων θέσεων και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πρόσκλησης, η οποία απευθύνεται στους φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναμένεται να υλοποιηθούν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Πληροφοριακά συστήματα:
  • για τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής
  • για τον έλεγχο των εξόδων μέσω της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των πληρωμών των αιτήσεων οφειλών
  • σχεδιασμού πολιτικής και διαχείρισης ασφαλιστικών εισφορών, επιδομάτων και λοιπών παροχών,
  • για τον αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση στην απόδοση των κοινωνικών υπηρεσιών /παροχών,
  • καταγραφής και αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας στο πλαίσιο της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης (Ν.3863/2010)
 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για προγραμματισμό ραντεβού για ασφαλιστικές ή άλλες παροχές
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών για το σύνολο των ασφαλιστικών/εργοδοτικών εισφορών
 • Συστήματα μητρώων ασφαλισμένων, ικανά να ανταποκριθούν στην ανάγκη για ψηφιοποίηση, ενημέρωση και εκκαθάριση των μητρώων, καθώς επίσης και στην υιοθέτηση του ΑΜΚΑ ως βασικού αριθμού μητρώου
 • Οριζόντιες, κεντρικοποιημένες υπηρεσίες παρακολούθησης χρηματοοικονομικών δεδομένων και προϋπολογισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε μηνιαία βάση, για την οικονομική επιτήρηση του ίδιου του οργανισμού και των εποπτευομένων φορέων του
 • Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (access point) και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και περίθαλψης σε διακινούμενους εντός της Ε.Ε ασφαλισμένους

Η συμβολή των ανωτέρω αναφερόμενων ψηφιακών παρεμβάσεων σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση και, κυρίως, για τους Έλληνες εργαζόμενους και ασφαλισμένους, πρόκειται αναμφίβολα να αναμορφώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και να εδραιώσει αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου και αξιοκρατίας, σε ένα τομέα που αυτό είναι αναγκαίο.

Η Πρόσκληση 25 χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους).

Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010 έως και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011.

 

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στους παρακάτω συνδέσμους:

 1. Σελίδα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης: Mπορείτε να τη δείτε εδώ στην ηλεκτρονική Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 2. Σελίδα Ανάρτησης των Αποφάσεων του Υπουργείου: Μπορείτε να τη δείτε εδώ στην σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων.

 

 • Πηγή : Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού