Ανακοίνωση σχετικά με την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011

2011-04-21 14:47

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουάριου - Μαρτίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι στο ύψος  που είχε προβλεφθεί με τον προϋπολογισμό του 2011, δηλαδή στα 4.701 εκατ. €.  έναντι ελλείμματος 4.371 εκατ. € το  αντίστοιχο διάστημα  του 2010.

Η επίτευξη του στόχου του ελλείμματος για το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποιείται κυρίως από τη  σημαντική συγκράτηση των δαπανών παρά το γεγονός ότι τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι των στόχων κατά 766 εκατ. €.

Ειδικότερα, στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.123 εκατ. € και εμφανίζουν μείωση κατά 8,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, που οφείλεται κυρίως: στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη-κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού-ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 44 εκατ. € αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου. Από την άλλη πλευρά τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 121,4% ή κατά 605 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του α΄ τριμήνου του 2011 βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012 , ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Στο σκέλος των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού παρατηρείται  αύξηση κατά 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 437 εκατ. €. Αντίθετα, οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών είναι μειωμένες κατά 2,3% ή κατά 287 εκατ. €. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ,τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 55,3% ή 839 εκατ. €.            

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών