Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010

2010-12-21 09:28

Τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010  επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη, όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2011. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2010, σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα περιορίστηκε στα 18.682 εκατ. € από 25.634 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2009 σημειώνοντας μείωση 27,1%, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε κατά 57%.

Στον περιορισμό του ελλείμματος συντελεί κυρίως η μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού έχουν μειωθεί κατά 10,1% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9,0%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 5,7% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,6%.

Το κύριο χαρακτηριστικό του Νοεμβρίου, ωστόσο, είναι η ανάκαμψη συνολικά των εσόδων που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του ρυθμού αύξησής τους στο ενδεκάμηνο, ο οποίος είναι 4,8%  σε σχέση με το 2009 και έναντι 3,7% ως τον Οκτώβριο. Στην αύξηση των εσόδων συντελεί τόσο η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συντελεστών και της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής όσο και η υλοποίηση της περαίωσης φορολογικών υποθέσεων.

Τον Δεκέμβριο τα έσοδα συνολικά αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω λόγω της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας, την επέκταση της περαίωσης, αλλά και την εισροή των αναμενόμενων εσόδων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 12,2% και τα έσοδα του κατά 6,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών