Ανακοίνωση σχετικά με την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011

2011-03-22 17:02

  

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011 ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το δίμηνο Ιανουάριου - Φεβρουάριου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι κατά 55 εκ. € χαμηλότερο από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση.  Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 1.024 εκατ. € όταν σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2011 το έλλειμμα του πρώτου διμήνου προβλεπόταν σε 1.079 εκ. €.

Σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2010, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι, όπως αναμενόταν, αυξημένο κατά 8,5% κυρίως λόγω της μη επανάληψης στην περίοδο αυτή συγκεκριμένων αποδόσεων μέτρων, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης από την εκτιμώμενη ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.950 εκ. € και εμφανίζουν μείωση κατά 9,1% που οφείλεται, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκατ. € αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 414 εκατ. € στο τρέχον δίμηνο.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,3%. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκατ. € για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι  πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% και οι τόκοι κατά 1,4 %.

Τα έσοδα, τέλος, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν αύξηση 354,5% και οι δαπάνες μείωση 67,9%.
Επισημαίνεται ότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι χαμηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκατ. ευρώ, ενώ αυτά του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 603 εκατ. ευρώ, με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού η μείωση να περιορίζεται στα 257 εκατ. ευρώ. Οι  δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 595 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών