Το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για αγορά ή ανέγερση ακινήτου

2011-08-22 16:15

   Διευκρινίζεται ότι με το  ν.3899/2010 άρθρο 8 παρ.1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 6  του άρθρου 28 του ν.3986/2011, το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, καταστήματος κ.λ.π.), η ανέγερση οικοδομής, η χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, η κατασκευή πισίνας, τελούν σε αναστολή μέχρι 31/12/2013.