Πορεία της υποβολής και εκκαθάρισης δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

2011-06-21 11:18

    Τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν υστέρηση στην πορεία της υποβολής και της εκκαθάρισης των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά.  Μέχρι σήμερα, 20 Ιουνίου, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 1,96 εκατομμύρια δηλώσεις έναντι 850 χιλιάδων δηλώσεων που είχαν υποβληθεί την ίδια ημερομηνία το 2010. 

    Αντίστοιχα αυξημένη είναι και η πορεία των εκκαθαρίσεων.  Μέχρι την 6η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία της πιο πρόσφατης αποστολής εκκαθαριστικών σημειωμάτων) είχαν εκκαθαριστεί 2.221.078 δηλώσεις, έναντι 1.960.548 δηλώσεων που είχαν εκκαθαριστεί το 2010 με την αντίστοιχη αποστολή (στις 21/6/2010).  Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι εκκαθαρισμένες δηλώσεις αναμένεται να συνεχίσουν να υπερβαίνουν σημαντικά σε αριθμό τις περυσινές μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων.

    Ως προς τη σταθερότητα και την ικανότητα του συστήματος TAXISnet να υποδεχτεί τις δηλώσεις, επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητά των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ παρακολουθείται πλέον αυτόματα σε εικοσιτετράωρη βάση από υπολογιστές του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για το τελευταίο δεκαήμερο, η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι 98%.

    Τέλος, ως προς την αναγκαιότητα της απόκτησης κλειδαρίθμου για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, υπενθυμίζεται ότι όσοι χρήστες έχουν ήδη κωδικούς TAXISnet μπορούν φέτος να υποβάλλουν τις δηλώσεις εισοδήματός τους χωρίς να απαιτείται να παραλάβουν κλειδάριθμο.  Παράλληλα, με νέα απλοποιημένη διαδικασία που έχει θεσπιστεί, οι πιστοποιημένοι λογιστές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των πελατών τους χωρίς να χρειαστεί οι πελάτες τους να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών