Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ: Νέα περαίωση και δεύτερη ευκαιρία για φορολογικές δηλώσεις.Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

2011-07-15 10:38

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ: Νέα περαίωση και δεύτερη ευκαιρία για φορολογικές δηλώσεις.Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Δυνατότητα για υποβολή δήλωσης
    Σε όσους δεν είχαν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις ή οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει στην εφορία ήταν ανακριβείς, να υποβάλουν τώρα αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις καταβάλλοντας από 3% έως 10% πρόσθετο φόρο, χωρίς άλλα πρόστιμα δίνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
    Στην ρύθμιση αυτή, εντάσσονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις για αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δηλώσεις που αφορούν όλες τις φορολογίες ακινήτων (φόρους υπεραξίας, μεταβίβασης ή αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλος συναλλαγής ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κάθε είδους φόρο ή τέλος). Στις περιπτώσεις που θα υποβάλλεται αρχική ή συμπληρωματική δήλωση θα καταβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% αν η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31.12.2009 και 3% από 1.1.2010 και μετά. Αν η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ δεν θα υπολογίζεται πρόσθετος φόρος.
    Η δυνατότητα για την υποβολή των δηλώσεων αυτών θα έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου. Δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
    Επίσης το νομοσχέδιο παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που τα έχουν δηλώσει παρανόμως ως επαγγελματικά για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) να τα δηλώσουν στο όνομά τους. Ειδικότερα δεν θα καταλογίζονται τέλη εκπρόθεσμης καταβολής προστίμων, εφόσον υποβληθεί αίτηση υπαγωγής μέχρι 30/9/2011 και εξοφληθεί εντός διμήνου ο ΦΠΑ του σκάφους και οι φόροι από καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια. Όπως διευκρινίζεται, με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν ασκείται ποινική δίωξη.

Νέα περαίωση σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις
    Για εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν είχαν υπαχθεί σ’ αυτήν το 2010 για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις τους της προηγούμενης δεκαετίας, καθώς και για όσους είχαν εξαιρεθεί από αυτήν φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις.
    Στις διατάξεις του περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις που αφορούν την αξιοποίηση από το δημόσιο ιδιωτικών ελεγκτικών εταιριών για τους ελέγχους φορολογούμενων με χρέη στο δημόσιο.
    Ακόμη προβλέπεται αυτόματη αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων για καταβολή φόρου σε όσους φορολογούμενους οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν αποκλίσεις μεταξύ των φορολογικών τους δηλώσεων και των πραγματικών φορολογικών στοιχείων τους, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία κ.α..
    Διευκρινίζεται ότι θα μπορούν πλέον να υπαχθούν στην περαίωση και οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας όπως και οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από 20 εκατ. ευρώ και μέχρι 40 εκατ. ευρώ.
    Η επίλυση των φορολογικών διαφορών ενεργείται πριν από την έναρξη του ελέγχου με την αποδοχή από τον υπόχρεο του εκκαθαριστικού σημειώματος εντός 5 ημερών από την αποστολή του. Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα θα μπορεί να υποβάλλει και μόνος του ο φορολογούμενος έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.
    Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και προκειμένου να εντοπίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων, μπορεί να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρίες ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες τους. Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η παράταση ως 31-12-2012 της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων που θα παραγράφονταν την 31-12-2011.
(Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία)