Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών - ΓΙΑ ΤΟ Ε9 ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΚ

2009-07-06 13:48

Η Π.Ο.Λ. ΓΙΑ ΤΟ Ε9 ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών το τελευταίο διάστημα έχει αποστείλει εκατοντάδες χιλιάδες προσκλήσεις σε φορολογουμένους, προκειμένου να διορθώσουν από μόνοι τους τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακίνητων (Ε9).

Σε σημαντικό αριθμό φορολογουμένων η πρόσκληση στην ουσία της δεν αφορά διορθώσεις, αλλά την εκ νέου υποβολή της δήλωσης όλων των ακίνητων.

Σχετικά με αυτό παρατηρούμε τα εξής:

    1. Το Υπουργείο Οικονομικών για 5η τουλάχιστον φορά καλεί τους φορολογουμένους να υποβάλουν ξανά δήλωση Ε9 για το σύνολο των ακίνητων που έχουν. Θυμίζουμε ότι σχετική υποχρέωση είχαν οι φορολογούμενοι τα έτη 1995, 1997, 2005. 2008 και σήμερα καλούνται να τις επανυποβάλλουν, βάσει των σχετικών προσκλήσεων.
    2. Το Υπουργείο στην πρόσκληση που αποστέλλει επικαλείται σοβαρά λάθη ή παραλείψεις. Αυτό δεν ισχύει καθώς οι περισσότερες από τις δηλώσεις είτε παρελήφθησαν χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. - άρα τυχόν σημαντικά λάθη διορθώθηκαν επί τόπου - είτε υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου, όποτε το σύστημα δεν επέτρεπε να υποβληθεί δήλωση με λάθη ή παραλείψεις.
    3. Σε ανακοίνωσή του στις 30/06/2009 το Υπουργείο αναφέρει ότι σημαντικό μέρος των λαθών εντοπίζεται στη λανθασμένη χρήση της αύξουσας αρίθμησης των ακίνητων. Εδώ το Υ.Ο. ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ. Για την αύξουσα αρίθμηση η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου (1028907/97/0013/7/3/2008) αναφέρει:
    Στις περιπτώσεις λανθασμένης αναγραφής αύξοντος αριθμού ακινήτου δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης για τη διόρθωση της αρίθμησης.
    4. Παραβιάζονται κατάφωρα οι κείμενες φορολογικές διατάξεις εκ μέρους του Υπουργείου. Σύμφωνα με τα ισχύοντα υπεύθυνος σε πρόσκληση για υποβολή δήλωσης αρχικής ή συμπληρωματικής είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και όχι η όποια ιδιωτική επιχείρηση που ανέλαβε την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9.
    5. Το έντυπο Ε9 από το 2005 και εντεύθεν έχει υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του ΕΤΑΚ (π.χ. ένδειξη ΑΠΑΑ).

Από τα παραπάνω προκύπτει σε όλο της το μεγαλείο η ανευθυνότητα και προχειρότητα στο σχεδιασμό του «σημαντικού» εγχειρήματος, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση για την κατάρτιση περιουσιολογίου, αλλά και η χαρακτηριστική ευκολία της υποβολής σε ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογουμένων και λογιστών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

    • Να καταργηθούν οι διατάξεις του ν. 3634 /2008 που αφορούν το ΕΤΑΚ.
    •Να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία με προοδευτική κλίμακα και να υπάρξει σημαντικό όριο απαλλαγής για κάθε φορολογούμενο, προκειμένου να μην φορολογείται η μικρή ακίνητη περιουσία.
    • Να γίνει ορθός σχεδιασμός της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για όλα τα ακίνητα με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου, αποκλειομένης της εμπλοκής οπουδήποτε ιδιώτη.
    • Να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο για το Ε9 και να επιστραφεί σε όσους επιβλήθηκε.
    • Να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο (τουλάχιστον έως 31/12/2009) για να διορθωθούν τα όποια λάθη των δηλώσεων ακίνητων (Ε9).

Σήμερα το σύστημα διόρθωσης ή και επανυποβολής του Ε9 είναι εκτός λειτουργίας !!!
Είναι φανερό ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ότι ισχυρίζεται το Υπουργείο, το οποίο οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και όχι να προσπαθεί να τις μεταθέσει στους λογιστές και τους φορολογούμενους.