ΠΟΛ 1207 30.12.2010 Έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Καναδά.

2011-01-07 14:05

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                              Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        Αριθ.Πρωτ: ΠΟΛ 1207
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι Αναστασίου                                                               Προς: Ως Πίνακας Διανομής
Τηλέφωνο : 2103375859
Fax : 2103375854
e-mail : ypoik@otenet.gr

Θέμα: Έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Καναδά.

Σας γνωρίζουμε ότι από 1 Ιανουαρίου 2011, θα τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του εισοδήματος μεταξύ: Ελλάδας & Καναδά Ν.3824/2010 – Φ.Ε.Κ. 27 τ.Α/25.02.2010
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το ΦΕΚ της ΣΑΔΦ Ελλάδος – Σερβίας είναι 28 Α΄./25.02.2010 και όχι 88 όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στην ΠΟΛ 1167/2010.
Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Στον εν λόγω πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ως άνω αναφερόμενο κράτος.

Ο Διευθυντής
Γ Κουνάδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ