ΠΟΛ 1198 21.09.2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)

2011-09-21 15:37

ΠΟΛ 1198 21.09.2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)