ΠΟΛ 1191 13.09.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄).

2011-09-22 16:28

ΠΟΛ 1191 13.09.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄).