ΠΟΛ 1189 29.07.2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

2013-07-30 14:09

ΠΟΛ 1189 29.07.2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.