ΠΟΛ 1188 30.07.2013 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2013-08-19 10:00

ΠΟΛ 1188 30.07.2013 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.