ΠΟΛ 1186 20.12.2010 Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

2010-12-21 16:16

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                 Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                           Αριθ. Πρωτ : Δ12 Α/ 2276 / 2010
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 21/12/2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                                   ΠΡΟΣ: 1. Όλες τις Δ.Ο.Υ.
    ΤΜΗΜΑ A’ με e-mail
    Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 2.                                                             Ως Π.Δ.
    Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ                                                                 ΠΟΛ. 1186
    Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
    Τηλέφωνο :210-3375314
    FAX :210-3375001

    ΘΕΜΑ: Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.


    Σε συνέχεια της με αρ. πολ. 1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου -εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.


                   Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ