ΠΟΛ 1184 26.08.2011 Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α\' 180).

2011-08-29 11:09

ΠΟΛ 1184 26.08.2011 Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α\' 180).