ΠΟΛ 1182 26.08.2011 Διευκρινήσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά.

2011-08-26 12:58

ΠΟΛ 1182 26.08.2011 Διευκρινήσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά.