ΠΟΛ 1176 22.08.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4002 (ΦΕΚ 180 Α') της 22-8-2011 με τίτλο "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις γαι την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών

2011-08-22 16:22

ΠΟΛ 1176 22.08.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4002 (ΦΕΚ 180 Α') της 22-8-2011 με τίτλο "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις γαι την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης".