ΠΟΛ 1168 01.12.2010 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και των αυτοκινήτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

2010-12-03 14:51

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                               ΠΟΛ. 1168
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ                                                                   ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210-3644781
FAX : 210-3642251
e-mail: dttl@otenet.gr

 

    ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και των αυτοκινήτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τίθενται σε κυκλοφορία από τους αγοραστές, ως ιδιωτικής χρήσης.


Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
    Με τις υφιστάμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α’), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), δεν ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και των αυτοκινήτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τίθενται σε κυκλοφορία από τους αγοραστές, ως ιδιωτικής χρήσης.
    Για το θέμα αυτό ακολουθεί νομοθετική ρύθμιση, με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας στις περιπτώσεις αυτές.
    Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών. Διευκρινίζεται ότι, τα
οχήματα της κατηγορίας αυτής φέρουν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς ή προσωρινές, εισάγονται προσωρινά στην Ελλάδα από διάφορες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων και δεν ταξινομούνται στην Ελλάδα.Συνεπώς, τα οχήματα αυτά αποτελούν ειδική κατηγορία και είναι εκτός του συστήματος ή του αρχείου οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
    Με τον ίδιο αυτό τρόπο θα υπολογίζονται και τα τέλη κυκλοφορίας για τα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, είτε αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, ο κυλινδρισμός του κινητήρα των οχημάτων προσδιορίζεται από τα στοιχεία που αναγράφονται στην
Έκθεση Κατάσχεσης ή προκύπτουν ύστερα από μέτρηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ