ΠΟΛ 1167 02.08.2011 Διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31,

2011-08-22 11:26

ΠΟΛ 1167 02.08.2011 Διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31, αντίστοιχα, του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α/01 Ιουλίου 2011). Λοιπά θέματα γαι την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.