ΠΟΛ 1162 27.07.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8-4-2011 «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων».

2011-08-01 12:54

ΠΟΛ 1162 27.07.2011 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8-4-2011 «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων».