ΠΟΛ 1161 27.07.2011 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66). Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 15, 17, 18, 19 και 21 (παράγραφοι 12, 14, 17 και 19) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

2011-07-28 17:21

ΠΟΛ 1161 27.07.2011 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66).

Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 15, 17, 18, 19 και 21 (παράγραφοι 12, 14, 17 και 19) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: